Oparcie w sobie

Dopiero w pełni zaakceptowane, uświadomione ciało (z jego wadami i zaletami) otwiera się zmysłowo na świat. To nam pozwala na bycie w realnym, zmysłowym kontakcie z otoczeniem.

Aby zyskać świadomość ciała, należy regularnie uprawiać różne formy ruchu, starać się zmieniać nawyki ruchowe.

Wraz z ciałem uczy się i rozwija także nasz mózg, tworzą się nowe, neuronowe połączenia.

Ugruntowanie, czyli kontakt z ziemią, pojawia się, gdy nawiązujemy dobry kontakt z ciałem. Możemy wtedy stać mocno obiema nogami na ziemi i nie dać się wyprowadzić z równowagi.